Разлика между онлайн и мобилно банкиране

В днешната дигитална епоха, хората са свикнали да имат цялата информация на пръстите си. Те не само могат да получат достъп до информацията от интернет, но и също така са свикнали да се грижат за бизнеса над него. 

Интернет банкирането, е сред удобните начини за електронно банкиране, което е довело до промяна в банковите операции и предоставя на клиентите си виртуални банкови услуги. Този метод дава достъп до данните на банковата сметка, без значение къде се намира човек, с помощта на уеб сайта на банката.

Интернет банкирането е доста по различно от мобилното банкиране, което предполага безжично интернет базирано приложение, предоставено от банките на клиентите им, за управление на банковите им сметки, чрез преносими устройства, като смартфони, таблети и други, с помощта на уебсайт или мобилно приложение.

Източник на изображение: pexels.com 

Услугите, които предоставят и двете съоръжения много приличат, често хората ги приемат, че са едни и същи, въпреки че те не са. 

Мобилно банкиране

Мобилното банкиране може да бъде определено като услуга, предоставена от банките на своите клиенти, в която те имат достъп до банковите си сметки и извършват парични транзакции дистанционно чрез мобилно телекомуникационни устройства, като таблети, смартфони или клетъчни устройства. Може да се осъществи чрез услуга за кратки смс-си, мобилна мрежа или приложение. Клиента може да ползва тази услуга по всяко едно време на денонощието и то навсякъде. 

Нещата, които се извършват чрез мобилното банкиране, включват - онлайн плащане на сметки, прехвърляне на средства, намиране на банкомат, наблюдение на салдата по сметки, списък на най-новите транзакции, m-commerce, мобилно/DTH попълване и друга усъвършенствана сигурност чрез изпращане на предупреждения или пък известия за регистрирания мобилен номер за дейността на сметката.

Накратко основните функционалности на мобилното банкиране са:

Преводи - вътрешнобанкови, междубанкови

 • Валутен калкулатор и валутни операции
 • Кандидатстване за други продукти на банката
 • Промяна на лимита за трансакции и по банкови карти
 • Информация и плащания по кредити
 • Плащане на битови сметки
 • Информация за най близък клон или банкомат на банката

Интернет банкиране

То може да се разбира като банков метод, при който финансовите транзакции се извършват с помощта на интернет. В ерата на традиционната банкова система, неизискваща клиентите да посещават банков клон за да продължат обикновена банкова транзакция - това си е чиста революция. 

Обяснено по по-прост начин - интернет банкирането е система за електронно плащане, която позволява на притежателя на банковата сметка да изпълнява парична транзакция по всяко време и навсякъде, използвайки уебсайта на банката. Онлайн банкирането е част от основната банкова система, управлявана от банката.

Накратко основните функционалности на интернет банкирането са:

 • Справка на състоянието и движението по сметката
 • Извършване на банкови преводи
 • Покупко-продажба на валута
 • Търгуване онлайн със стоки и услуги
 • Получаване на финансова информация

Разлики между мобилно и интернет банкиране

Интернет банкирането не е нищо друго, освен банкова транзакция, извършена по интернет, чрез сайта на банката или финансова институция, под личен профил с персонален компютър. Мобилното банкиране е услуга, която позволява на клиента да извършва банкови транзакции с помощта на клетъчно устройство.

Мобилното устройство се извършва с помощта на мобилни телекомуникационни устройства ( телефони, таблети и др.), а за провеждането на транзакция в интернет банкирането е нужно да се използват устройства, като компютър или лаптоп.

Мобилното банкиране има услуга с кратки съобщения, мобилното приложение или интернет, за разлика от интернет банкирането - то използва уеб сайта на банката.

При мобилното банкиране е възможно прехвърлянето на средства с помощта на:

 • Услуга за незабавно плащане - IMPS
 • система за прехвърляне на средства от националната електроника - NEFT
 • Брутен сетълмент в реално време - RTGS

При интернет банкирането, средствата могат да бъдат прехвърляни от една банка или клон в друга с помощта на RTGS и NEFT.

Мобилното банкиране има ограничен брой функции, а интернет банкирането предлага набор от услуги на клиентите си.