Ползи от обучението в международно училище

Международните училища могат да предоставят на детето ви множество предимства, до които държавните такива нямат достъп. Те стават все по-популярни в цял свят, като предлагат уникална перспектива за глобално образование, което ще позволи на децата да се потопят в света на можещите.  

Различните форми на обучение в международните училища, като дневна, вечерна и самостоятелна, включват разнообразна учебна програма и иновативни методи на преподаване

Учениците завършват не само с добри знания, но и с умения за решаване на проблеми и критично мислене. Те се запознават с различните култури и традиции, както и научават чужди езици. Тези качества ги подготвят за успех в университета и кариерата в България и чужбина

Всеки родител иска най-доброто за детето си и затова е нормално да се пораждат въпроси за най-доброто образование, което може то да получи. Затова ще ви запознаем с ползите от обучението в международно училище

Ползи от обучението в международно училище

Източник на изображението: pexels.com

Индивидуален подход

Частното международно обучение е билетът към успешно бъдеще, независимо дали става въпрос за университет или работа. Учебната програма е необичайна и комбинира различни теми и възможности за получаване на международно признати квалификации, като IB диплома.  

Благодарение на малките класове със средно 8 до 12 ученика, възпитаниците получават по-индивидуален подход и подкрепа, отколкото в държавните училища. Учителите в международните училища са висококвалифицирани, като отдават голямо значение на това да насърчават оптимално не само образованието, но и личностното развитие на всеки ученик, помагайки дори извън класната стая. 

Спортни и развлекателни дейности

Международните училища обикновено разполагат с добри финансови ресурси, така че учениците имат достъп до най-съвременно оборудване, като например мултимедиен таблет вместо учебници.

В този вид училища има много възможности за развитие на личните хобита и интереси, както и среща с нови такива. Независимо дали става въпрос за някакъв спорт или изкуство, ще останете впечатление от разнообразието и възможностите, с които ще разполага вашето дете. 

Ползи от обучението в международно училище

Източник на изображението: pexels.com

Билингвално обучение и култура

В този тип училища децата се обучават на два или три езика. Още от ранна детска възраст учениците успяват да овладеят английски език до добро ниво, което е от голяма полза за продължаващото обучение и кариера

В повечето международни училища основният език е английският.  Ако след това детето ви продължи образованието си в англоговоряща страна, това би премахнало езиковата бариера и ще направи прехода по-лесен.

Също така, в международните училища се обръща внимание на социалните умения на децата, тяхната култура, емоционална, интелектуална и морална страна.

Нови приятели и втори дом

Тъй като броят ученици в частните международни училища е по-малък, се сформират общности. Всички деца се познават по между си и изграждат силна връзка, създавайки приятелства за цял живот. Когато детето ви е в международно училище, то се присъединява към общност на деца, които споделят същия опит и подобен начин на живот. 

Ползи от обучението в международно училище

Източник на изображението: pexels.com

По-големи възможности

Завършвайки обучението си в международно училище, пред децата се отварят множество врати. Те ще могат да продължат обучението си в елитни университети в България и  чужбина, което би предложило невероятни възможности за кариерно развитие

Благодарение на иновативните форми на обучение в международните училища и усиленото изучаване на езици, намирането на желаната работа няма да представлява трудност. Учениците, възпитавали се в такъв тип училище се чувстват по-уверени и са се справят успешно с всякакви задачи.

Иновативни начини на преподаване

Международните училища подготвят децата за тяхното бъдеще и ги подкрепят в техните интереси. Последното десетилетие е показателно за това, че едно от най-важните умения, които могат да се предадат на учениците, е да прилагат научено от училище в реални ситуации. Затова и в повечето международни училища на територията на страната и в чужбина се набляга на предмети, развиващи: 

  • Уменията за намиране на информация 
  • Уменията за решаване на проблеми
  • Критичното мислене 
  • Лидерството и уменията за работа в екипа
  • Чувството за отговорност
  • Иновативното мислене 
  • Творческото и креативното мислене, както и въображението
  • Комуникативните умения и сътрудничеството
  • Организираността
  • Желанието за развитие
Ползи от обучението в международно училище

Източник на изображението: pexels.com

Заключение

Преди да направите избор за бъдещото училище, в което ще се обучава детето ви, консултирайте се и с него. Запознайте го с начините на преподаване и различните форми на обучение. В повечето международни частни училища много се подкрепя свободата на избор на децата, защото това им помага да се чувстват значими. 

Изключително важно е базата и програмата да се харесат на бъдещия ученик, за да ходи то с желание на училище без излишно притеснение. Хубавото на частните училища е гъвкавият начин на преподаване и адаптация, улесняващи прехода от детската градина или държавното училище. Обучението в такъв тип училище ще предразположи ученика да се чувства комфортно и да учи с интерес, докато получава навременна обратна връзка и създава нови приятелства.