Какво представлява главата на компресора?

Компресорът е машина, която увеличава налягането на газ, особено на въздух, и по този начин увеличава неговата енергия. В по-технически план въздушният компресор преобразува тока (обикновено от електродвигател) в кинетична енергия, като компресира и по този начин повишава налягането на атмосферния въздух.

Казано по-просто, компресорът е обратното на въздушния дифузьор, например. Следователно това е помпа, която засмуква околния въздух, поставя го под налягане и го вкарва отново в инструмент или друга машина, която използва сгъстен въздух.

Въздушните компресори, каквито има в повечето сервизи, се предлагат в различни форми, размери и конфигурации. Независимо от размера или капацитета на въздушните компресори, всички те имат определени общи части. Някои от частите на тези машини, може да разгледате тук - https://gavbulgaria.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8/

Една от тези общи части е главата на компресора, в която се осъществява основната функция на въздушния компресор - преобразуването на един вид енергия в друг. Проектиран много подобно на автомобилния двигател с вътрешно горене, с колянов вал и бутала, въздушният компресор преобразува електрическата енергия в кинетична енергия. Обикновено задвижван от електрически двигател, коляновият вал в главата на компресора се върти, като задвижва буталата нагоре-надолу и компресира въздуха.

Друг компонент на компресора е резервоарът за съхранение, в който се съхранява сгъстеният въздух за незабавна употреба, обикновено с помощта на пневматичен или въздушен инструмент. Повечето компресори съхраняват сгъстения въздух в резервоар за съхранение, който осигурява постоянно налягане на въздуха според нуждите. Използването на компресор може да бъде толкова просто, колкото включването на светлина, тъй като повечето компресори имат обикновен превключвател за включване и изключване.

Превключването на превключвателя захранва електромотора, който от своя страна завърта коляновия вал, заставяйки буталата в главата на компресора да компресират малко количество въздух. След това този въздух се впръсква в резервоар за съхранение или в някои случаи директно чрез въздушна линия до потребителя.

Както при повечето машини и части, главата на въздушния компресор може да се повреди. Това може да се случи по редица причини. Например, ремъкът между двигателя и коляновия вал може да се износи или скъса. Също така, поради наличието на движещи се части в главата, липсата на смазване може да доведе до прекомерно износване, което намалява количеството сгъстен въздух за един цикъл. Твърде многото износени части в главата на компресора обикновено намаляват неговата ефективност.

Ремонтът на неефективна глава на компресор може да включва подмяна на отделни части в главата или подмяна на цялата глава. Тъй като главата на компресора е критичен компонент, всеки, който има проблем с тази машина, би трябвало да се обърне към квалифициран техник, за да определи най-доброто решение. Независимо дали става въпрос за преносим въздушен компресор, който се включва в запалката на автомобила, когато трябва да се напълни гума, или за много по-голям стационарен компресор, който обикновено се намира в задния ъгъл на гараж или машинна работилница, всеки тип компресор се нуждае от компресорна глава, за да функционира правилно.