Какво е делко и как да разберем дали има повреда

В България е прието името делко, което идва от названието на първата подобна система, разработена от Dayton Engineering Laboratories Co., съкратено Delco през 1910 година. Тази разработка се дължи на Чарлз Кетъринг и за времето си се е считала за уникално техническо творение.

Делкото, е елемент от двигателите с вътрешно горене (бензинови двигатели) с принудително възпламеняване, който осигурява искра в точното време към съответния цилиндър. Той представлява затворен въртящ се превключвател, използван в двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, които имат имат механично синхронизирано запалване. 

Или казано накратко, делкото е нарицателно име за автомобилната част, наречена прекъсвач-токоразпределител.

Какво е делко и как да разберем дали има повреда

Източник на изображение: pexels.com

Основни части на делко

Дистрибуторна капачка 

Нейните функции са две - да пази вътрешните елементи от влага и замърсяване и да бъде основа на металните контакти монтирани в нея, които отвеждат електричество към кабелите на свещите.

Много е важно капачката да няма пукнатини, защото ако проникне влага, делкото няма да успее да прати искра към точния цилиндър и двигателя ще прекъсва. Добре е да се пази чиста и отвътре и отвън, тъй като масло и запрашаване могат да предизвикат подобен ефект.

Ако случайно попадне вода в делкото, трябва всички елементи да бъдат подсушени внимателно, защото двигателя няма да работи добре и ще прекъсва. Повечето капачки са произведени така, че да се монтират лесно и без грешки.

Палец

Той представлява въртящия се елемент, монтиран на върха на вала на дистрибутора и осигурява контакта между централния кабел идващ от бобината и останалите електроди, свързани със запалителните свещи на двигателя. При монтаж трябва да се знае посоката на въртене на палеца и последователността на работа на цилиндрите в двигателя.

Функция на делко

За да възпламени въздушно-горивната смес в цилиндрите на бензиновия двигател е необходима токова искра, която се подава от свещите. Всеки цилиндър има по една свещ, но за оптималната работа на двигателя, е необходимо токова искра да се подава в подходящия ред, за което е отговорен делко

Делкото, се намира в специална дистрибуторна капачка, в която са предвидени отвори за прокарване на високоволтовите кабели.

По принцип декото, е едно от най-стабилните звена на запалителната система на автомобила, поради високото натоварване, на което е подложен и поради конструктивните му особености. 

Има някои симптоми, които показват потенциална повреда на делкото. Ето някои от тях:

Когато двигателя не стартира правилно

За да стартира двигателя се изисква електрическо захранване, чрез превключвателя за запалване батерията трябва да осигури искра чрез запалителна свещ, която запалва горивото в двигателя. Но ако двигателя не стартира правилно, това може да е е признак за повреда на прекъсвач-токоразпределителя. Най-често срещания проблем е “щракване”, след завъртане на ключа и проба за запалване на автомобила. Това е показател, че няма достатъчно ток в системата.

Когато фаровете и останалите светлини не работят правилно

Едно от най-важните неща на автомобила са светлините на автомобила, които са контролирани от електрическата система. Фарове, мигачи, стоп - светлини ни пазят от пътя, а вътрешното осветление и лампите са гарант, че можем да виждаме добре при слаба или никаква светлина. Но ако електрическата система на колата не функционира добре, ще се забележи, че различните светлини са доста по-бледи.

Когато се усеща миризма на горяща пластмаса

Когато се усети миризма на горяща пластмаса, автомобила трябва да бъде спрян незабавно. Това е признак за електрическа неизправност или късо съединение, особено ако се появи заедно с по-бледи светлини, изгорели предпазители и проблеми със завъртането или стартирането на колата.

В днешно време делкото е морално остаряло устройство, което вече не се използва в съвремените двигатели, с изключение на тези с магнетно запалване. 

Днес неговата работа е заменена от електронни сензори, които следят положението на коляновия вал и компютъра, управляващ двигателя разпределя подаването на искрата.