Коя система на почвообработка е по-добра?

Обработването на почвата е стар и традиционен метод, познат на всички градинари, независимо дали говорим за големи площи или малка леха. Обработката на почвата може да включва разрохкване и обръщане на пласта, помагащо за по-доброто аериране, както и за циркулирането на вода и хранителни вещества към корените на растенията. Основният технологичен метод за почвообрапотка е орането.

Напоследък обаче, все по-често започва да се говори за No-till технологията или с други думи - система без оране. Идеята на нулевата обработка е да се обърне внимание на възстановяването на почвата от честите обработки. Обикновено, при тази технология се залага на прости и елементарни дейности, като сеитба, пръскане за плевели и прибиране.

Остават обаче въпросите: Каква е разликата между орането и нулевата обработка на почвата? Кои са предимствата и недостатъците при двата вида? Коя система е по-добра? В следващите редове, ще се опитаме да отговорим на тези и други запитвания, които вълнуват фермерите.

No-till метод

Обикновено, хората обмислят да приложат този метод, когато искат да оставят почвата да се възстанови от продължителната обработка. При нулевата обработка, природа поема контрол върху плодородността. Единствените операции, за които се грижи човекът са сеитба и прибиране на реколтата. Мечтата на всеки земеделски производител е плодородна и добре структурирана почва, без допълнителна преработка. Дали обаче, това е възможно?

Предимства и недостатъци на No-till технологията

Основните предимства са:

 • По-малко ерозия на почвата. Някои почви са по-устойчиви на ерозия, при липса на обработване. Това се получава най-вече, когато на почвената повърхност има изобилие от мулч (стъбла, слама, листа и други).
 • По-малко уплътняване на почвата. Земята, която не е обработена, е по-малко уплътнена от тази, която е обработена. Прекаляването с оранта може да разруши естествената структура на почвата, което я прави по-уязвима на уплътняване.
 • Спестява време. Действията, които извършвате при този метод са елементарни и не изискват толкова време, колкото при механичната обработка на почвата.
 • По-малко разходи за гориво. Разходите за гориво намаляват, когато не се използват машини и средства за обработване на стопанството.

Недостатъците, при прилагане на тази технология са:

 • Използване на повече торове. Това е един от основните недостатъци на No-till методът. Поради възможността, от появата на повече плевели, се налага употребата на повече препарати. Много хора отказват да консумират, третирани хранителни продукти.
 • Бавно затопляне на почвата. Органичната маса (мулчът), която се разгражда на повърхността може да се окаже колкото полезна, толкова и вредна. Тя покрива почвения слой и затруднява следващото засяване. Този проблем може да се реши, с използването на подходяща техника.
 • Забавено покълване на семената. Наличието на повече мулч на повърхността, може да забави растежа на засятата култура. Освен това, растенията няма да получат достатъчно количество въздух и слънчева светлина.
 • Могат да се образуват дерета. Тъй като земята не се изглажда непрекъснато, чрез обработване, то може да се образуват дерета, които да стават по-дълбоки през годините.

Механична обработка на почвата

Този метод цели създаване на оптимални условия, за растеж и развитие на културите. Състои се в разрохкване на почвения слой и обръщането му на определена дълбочина. В съвременното земеделие, съществуват множество техники и средства, които могат значително да улеснят земеделците. Такива са плугове, мотофрези, мотоблогове, трактори и други техни разновидности.

Основният начин за обработване на почвата е оранта. То може да бъде два вида - с пълно обръщане на пласта и оран с повдигане на пласта и култивиране. Оранта може да се извърши, с помощта на плуг, мотофреза или мотокултиватор, които ще намерите в Prismabg.com.  Препоръчва се почвата да бъде обработвана веднъж или два пъти в годината -  през пролетта преди засаждане и след прибиране на реколтата.

голяма площ за обработка

Защо е важно почвите да се орат?

Просто казано, това е решение, за едни от най-упоритите проблеми, с които градинарите се сблъскват. Основните предимства на оранта са:

 • Разрушаване на твърдия почвен слой. Ако почвата е камениста или глинеста, никакво количество компост, което сложите отгоре, няма да я превърне в най-добрата, за вашите култури. Растенията се нуждаят от рохкава почва, за да растат и да се разпространяват нормално. Оранта е най-ефективният начин за разрохкване на градината;
 • Елиминиране на плевелите. Когато почвата се обработва преди засяване на семената или се фрезова по време на вегетационния период, успешно се унищожават всички вкоренени плевели;
 • Доставяне на хранителни вещества в почвата. Дълбоката оран помага за разлагането на органичната материя в почвата, а оттам за образуване на по-обилна биомаса за растенията;
 • Аериране. Почва, без нужното количество въздух, може да изглежда суха и да забави растежа на културите. Оранта помага за доставянето на въздух към растенията, а това от своя страна позволява на водата и другите хранителни вещества да достигнат лесно до корените на организмите;
 • Засаждането на културите става по-лесно;
 • Изравнява терена.

При механичната обработка, от съществено значение, е изборът на правилните машини за оран. Това, обикновено зависи от размера на градината, която ще засявате. За да осигурите здраве на почвата, в дългосрочен план , не се страхувайте да копаете дълбоко, с помощта на мотофрези и мотоблокове.