3D технология за визуализиране на склада

Linde Warehouse Navigator: Модулна система за управление на склада с навигация за мотокари

Управлението на един склад, следенето на наличности и осигуряването на безопасен поток на движение никога не са били лесна задача. Благодарение обаче на специалистите в областта, в лицето на Motocarservice.com, официални представители на Linde Material Handling, и тяхната експертиза в организацията на складовите пространства, днес това е постижима мисия. Последната разработка на мотокарите Linde е поредното доказателство за това. Linde Warehouse Navigator помага на малки и средни компании да организират дигитално всички процеси в складовете си. Модулното решение, състоящо се от система за управление на склада, както и от система за комисиониране и навигация на мотокарите, позволява да се постигне дългосрочна икономия на време и разходи и разполага с различни специални опции. Например благодарение на 3D технология се визуализира склада, включително стоките, в реално време, също така се показва на шофьорите най-бързия маршрут до местоназначението им. При това софтуерът автоматично документира движението на товароносителите през различните складови места.

Много малки и средни компании в България и други европейски страни все още управляват складовите си процеси ръчно, като използват таблици, списъци и хартиени разпечатки. "В дългосрочен план обаче това не е нито ефективно, нито актуално и вреди на печалбата и конкурентоспособността", казва Кристоф Хок, продуктов мениджър "Софтуерни решения". "Дори и при флотилии от три или четири мотокара, объркванията са много. Когато процесите на постъпване и изнасяне на стоки, както и операциите по складиране и извличане се организират с помощта на документи, вероятността от грешки е голяма."

Linde Warehouse Navigator предлага решение под формата на цифрово управление на склада. Неговият набор от функции може да бъде адаптиран към различни складови сценарии и да бъде разширяван стъпка по стъпка. Разработчиците отдават голямо значение на осигуряването на ясни, конфигурируеми потребителски интерфейси и гарантират, че мобилните устройства могат да бъдат интегрирани в системата. Обучението и поддръжката при въвеждане в експлоатация са част от всеки пакет от решения. Необходимите софтуерни лицензи могат да бъдат закупени или наети чрез месечна такса. Това включва и таксите за хостинг в облака.

Надеждно проследяване на стоки и пълен преглед

След като бъде инсталиран, Linde Warehouse Navigator може да се използва и за безхартиен контрол, наблюдение и документиране на всички поръчки и инвентаризации, както и на движението на стоките в склада. Основата е системата за управление на склада (WMS), която е подходяща за всички видове складове, както и за стандартните стратегии за съхранение."Освен това дори версията за базово ниво предлага на клиентите преглед на конкретни ключови показатели, въз основа на които те могат да подобрят допълнително своите процеси", казва Кристоф Хок.

За продуктовия мениджър Хок най-важното в софтуера е, че той позволява 3D визуализация на всички складови пространства, като показва и текущата заетост за цялата площадка на завода. Избраните артикули са обозначени с цвят, така че позицията им в склада да се идентифицира лесно. "Тази функция е особено полезна за блокови складове", казва Хок. В допълнение към това е и непрекъснатото проследяване на превозвачите на товари чрез опционалната система за локализиране в реално време (RTLS).

Във връзка с RTLS, системата за насочване на мотокари (FGS) координира маршрутите на мотокарите в реално време и показва всички превозни средства и AGV, работещи в склада. Поръчките се генерират ръчно от служителите, например чрез функцията "плъзгане и пускане" в системата за визуализация или чрез системата за повикване на мотокари (бутон за повикване). Алтернативно, поръчките могат да се възлагат и автоматично, например от ERP системата чрез интерфейс или когато не са достигнати предварително определени прагове. Оптималният маршрут до местоназначението се показва на водачите чрез стрелки в 3D изгледа. Източникът и местоназначението на поръчката също са подчертани цветово.

Третият компонент на Linde Warehouse Navigator е системата за избор на поръчки. Системата обединява по-малки поръчки с различни отделни артикули за паралелно събиране (събиране на няколко поръчки). По-големите поръчки могат да бъдат разделени на няколко частични поръчки и консолидирани след това.

Не на последно място, софтуерното решение помага за хармонизиране на оперативния ИТ пейзаж и намалява броя на участващите. Мотокари с много тесни пътеки и AGV могат да бъдат интегрирани чрез стандартни интерфейси. „Това гарантира кратко време за въвеждане в експлоатация и намалява разходите“, обяснява Кристоф Хок.