3 индустрии, които са силно зависими от сервозадвижванията

Сервомоторът е електродвигател, който позволява непрекъснато определяне на точна позиция, скорост и въртящ момент с помощта на контролер. Качественото сервозадвижване е от съществено значение за целите на индустриалната автоматизация и роботиката, където, вследствие на прецизната параметризация, подпомага производствените процеси с максимална точност.

Малко история за сервозадвижванията

Терминът "servus" идва от латински и означава слуга или роб. Асоциира се с по-ранните времена, в които двигателите са били използвани като спомагателни устройства. С напредването на технологиите и по-специално полупроводниковата технология, те все повече започват да се използват като основни задвижвания, когато се изисква висока степен на динамика и прецизност.

3 индустрии, които са силно зависими от сервозадвижванията

Източник на изображението : Akhnaton.biz

Сервомоторите имат специална функция – въртящият момент, скоростта и позицията могат да бъдат контролирани прецизно и следователно са възможни много фини и динамични движения. Серводвигателят винаги е свързан със сервоконтролер, който преобразува сигналите на управляващия блок и позволява прецизно програмиране, защото е предимно цифров.

Когато говорим за производствени процеси, сервомоторите са приложими при всички видове решения за автоматизация, например за управление на ролката на печатната машина, за производство на пластмаси или навсякъде, където има роботизирани системи.

Начинът, по който работи серводвигателят, е енергийно ефективен и може да постигне висока номинална мощност с относително малко отклонение. Следователно разходите се спестяват на няколко нива, което се отразява в по-добрата икономическа ефективност на серво-асистираните задвижващи системи.

Най-голямото преимущество на сервомотора се проявява само, когато в системата се включи сервоконтролер. Заедно, те гарантират ненадмината прецизност, чрез софтуерно поддържаното програмиране. Предварително зададените въртящ момент, положение и скорост могат да бъдат контролирани с максимална точност и динамично адаптирани. 

Подходящо охлаждане за сервозадвижвания

Тъй като сервомоторите обикновено са подложени на големи натоварвания, ефективното охлаждане е задължително. То може да е:

 • въздушно
 • маслено
 • водно

Въздушното охлаждане заема относително голямо пространство и изисква поддръжка, поради необходимото редовно почистване. Липсата на почистване води до намален капацитет на охлаждане и машината може да се повреди.

Водното охлаждане изисква значително по-малко пространство и също така по-малко поддръжка. Освен това е възможно компактно, паралелно подреждане на множество сервоусилватели, без да се нагряват взаимно с произведената отпадъчна топлина. Същото важи и за масленото охлаждане, въпреки че тук капацитетът е малко по-нисък.

Къде намират приложение сервозадвижванията?

Сферите на приложение обхващат почти всички области на преработващата промишленост и автоматизацията. По-специално:

 • производство на пластмаси 
 • текстилна индустрия
 • печатарство 
 • опаковъчна индустрия
 • електронна мобилност
 • корабостроене
 • производство на електроенергия
 • металообработваща индустрия
 • фармацевтична индустрия
3 индустрии, които са силно зависими от сервозадвижванията

Източник на изображението : Unsplash.com

 • Производство на пластмаси 

Обработката на пластмаси и сервомоторите вървят ръка за ръка. Те се използват не само за инжекционно леене, но вече са широко установени и в допълващите се процеси. Особено при производството на пластмасови елементи във всяко направление, където се изисква максимална точност, която може да се реализира оптимално с правилната сервосистема.

 • Текстилна обработка

Тъкането, плетенето и много други видове текстилна обработка изискват прецизни и динамични машини, за да се постигне добър краен резултат. Начинът, по който работи сервозадвижването, също е идеален за целта, тъй като се постига не само необходимата прецизност, но и характерната минимална нужда от поддръжка.

3 индустрии, които са силно зависими от сервозадвижванията

Източник на изображението : Unsplash.com

 • Печатарство

Задвижващите системи за хартиени и печатни машини са силно зависими от сервомоторите. Тук могат да бъдат реализирани индивидуални решения за разнообразните изисквания на печатарската индустрия.
В ЕХНАТОН ще откриете сервозадвижвания, предлагащи ненадмината гъвкавост, прецизност и надеждност с висока ефективност на разходите. Сервозадвижванията са крачка напред към едно оптимизирано и високофективно производство. Експертите от ЕХНАТОН ще ви помогнат да комбинирате сервомотор и сервоконтролер за вашите комплексни, динамични системни решения, индивидуално адаптирани към обстоятелствата.