Как да купим имот с цел отдаване под наем?

Потенциални рискове при закупуването на жилища

Закупуването на имот с цел отдаване под наем през последните години представлява интерес за много хора. Причините за това актуализиране на пазара на жилища има своята логическа обосновка. Основните причини са свързани както с понижението на лихвите по депозитите, така и с понижаването на лихвите по ипотечните заеми.

Тази динамика принуди значителна част от хората, които разполагат с депозити, да търсят нови инвестиционни варианти. Инвестирането в жилища стана популярен начин на придобиване на стабилност и много хора избират именно този начин да генерират пасивен доход под формата на наем от своите спестявания.

инвестиции

Има някои основни правила при закупуването на недвижими имоти, към които е добре да се придържате. Едни от най-важните правила са следните:

  • Проверка на собствеността. Главната задача при купуване на жилище е да станете негов собственик. За тази цел, лицето, от което купувате имота, трябва да е законен собственик във времето на изповядване на покупко-продажбата пред нотариус, защото само тогава той може да ви прехвърли право на собственост. Погрешно е да се смята, че лице, което има нотариален акт за даден имот, е негов собственик. Има много случаи, при които дори когато лице има редовен нотариален акт и неговото име е вписано в него, то не е собственик. Може сделката, посочена в акта на по-късен етап да е била приета за нищожна или да е била унищожена по съдебен път с обявено решение. При такива казуси нотариалния акт няма съдебна тежест. Изводът е, че при закупуване на имот, задължително проверете кой е действителния собственик на жилището в Имотния регистър към Агенция по вписванията където по партидата на собствеността и след разглеждане на всички вписвания се разбира кой е неговия собственик.
  • Покупката на жилища, която е разделена на части и е "обща собственост". За закупуване на такива недвижими имоти се изисква разрешението на всички собственици. В противен случай, всеки едни от собствениците има право в рамките на една година след сделката, да отиде в съда и да повдигне иск. Ако част от жилището е във владение на детето, се изисква разрешението на органите за настойничество и попечителство. Родителите или настойниците са длъжни да предоставят на детето жилища, подобни на продадените. Ако няма такова жилищно пространство, тогава на непълнолетния гражданин остава правото да живее в продаденото жилищно пространство.
  • Купуването на наследствени жилища носи определени рискове. Наследството може да се получи както по воля, така и по закон. При закупуване на жилище по воля потенциалните собственици често подправят документи, поради което можете да станете участник в съдебен процес между неочаквано появили се и недоволни наследници.
  • Купуването на дарение. С купуването на жилище от собственик, който е придобил имота с дарение отново има определени рискове. Дарителят прехвърля имота безвъзмездно, но ако това става при определени описани условия, той има право да отмени дарението. Това се извършва по съдебен път и ако исковата молба е подадена преди прехвърлянето, то може да се заведе дело от дарителя. В случай, че той го спечели, той отново става собственик на жилището, без значение, че е било дарявано. Когато такава молба не бъда подадена до този момент, то дори в последствие да се отмени дарението, новият собственик ще остане купувача. На база гореспоменатото, ако купувате дарен имот е важно да се извади удостоверение за тежести на имота, за да се пресметнат всички рискове.

Разбира се, такива форсмажорни ситуации може и да не възникнат, но за всеки случай, когато изготвяте договор, не трябва да бързате със закупуването на недвижимия имот. Препоръчително е първо да се запознаете с цялата документация в детайли. Не забравяйте да се свържете с услугите на адвокати или специалисти, така че сделката да е успешна, без риск от загуба на пари!

Източник: https://album.bg/category/krediti/