За реклама

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА 

Платена публикация - 20 лв. ( Задължително се маркира със знак PR )

Видео репортаж ( от 1 до 3 мин. ) - 150 лв.

Банери:

. Първа страница банер в главата на сайта (позиция 1 съгласно схемата) - 350 лв.

. Първа страница банер ( позиции 2, 3, 4, 5 и 6 съгласно схемата ) - 120 лв.

. Вътрешни страници ( позиции 1, 2, 3 и 6 съгласно схемата ) - 50 лв.

Отразяване на събитие в раздел Календар - 30 лв.

Размери на банери:

1. 728х90рх

2. 300х250рх

3. 300х100рх

4. 300х250рх

5. 300х100рх

6. 728х90рх или 468х60рх

Отстъпки

за 6 месеца - 10%

за 12 месеца - 20%

За контакти:

тел. 0887 54 55 56

Цените са за период от 1 месец и са без ДДС.

YEP.bg си запазва правото за корекции на позициите и цените в сайта.

 

 

 

 

- 20 .
 ( 1 3 .) - 150 .
:
• Първа страница банер в главата на сайта (позиция 1 съгласно показаната схема) - 150 лв.
• Първа страница банер (позиции 2, 3, 4, 5 и 6 съгласно показаната схема) - 120 лв.
• Вътрешни страници (позиции 1, 2, 3 и 6 съгласно показаната схема) - 50 лв.
• Вътрешни страници в раздел Календар (позиции 1, 4 и 5 съгласно показаната схема) - 50 лв.
Отразяване на събитие или мероприятие в раздел Календар - 20 лв.
Размери на банери:
1: 728х90рх или 468х60рх
2: 300х250рх или 300х100рх
3: 300х250рх или 300х100рх
4: 300х250рх или 300х100рх
5: 300х250рх или 300х100рх
6: 728х90рх или 468х60рх
Отстъпки
за 6 месеца - 10%
за 12 месеца - 20%
За контакти и подробности относно офертата:
тел. 0887 54 55 56
email: yalamov@yep.bg
за публикации и рекламни банери в сайта www.YEP.bg
Цените са за период от един месец и са без ДДС.
YEP.BG си запазва правото за корекции на позициите и цените в сайта.
тел.: 0887 54 55 56, email: info@yep.bg

ОФЕРТА

за публикации и рекламни банери в сайта www.YEP.bg

 

Платена публикация - 20 лв.

Видео репортаж (от 1 - 3 минути) - 150 лв.

• Първа страница банер в главата на сайта (позиция 1 съгласно показаната схема) - 150 лв.

• Първа страница банер (позиции 2, 3, 4, 5 и 6 съгласно показаната схема) - 120 лв.

• Вътрешни страници (позиции 1, 2, 3 и 6 съгласно показаната схема) - 50 лв.

• Вътрешни страници в раздел Календар (позиции 1, 4 и 5 съгласно показаната схема) - 50 лв.

Отразяване на събитие или мероприятие в раздел Календар - 20 лв.

Размери на банери:

1: 728х90рх или 468х60рх

2: 300х250рх или 300х100рх

3: 300х250рх или 300х100рх

4: 300х250рх или 300х100рх

5: 300х250рх или 300х100рх

6: 728х90рх или 468х60рх

Отстъпки

за 6 месеца - 10%

за 12 месеца - 20%

За контакти и подробности относно офертата:

тел. 0887 54 55 56

email: yalamov@yep.bg

за публикации и рекламни банери в сайта www.YEP.bg

Цените са за период от един месец и са без ДДС.

YEP.BG си запазва правото за корекции на позициите и цените в сайта.

тел.: 0887 54 55 56, email: info@yep.bg