Page comments http://yep.bg/home/ http://yep.bg/bg-live/page-1380/#PageComment_118 Има само малки грешки в имената ... Ако може да ги корегирате - от Борис на Борислав,също така и името на ректора ни не е Пламен,а Петър :) Thu, 25 Apr 2013 23:08:42 +0300 Борислав http://yep.bg/bg-live/page-1380/#PageComment_118